Grote Clubactie  MHC Wijchen

Zoals al eerder is aangekondigd in de SHOOT!, doet onze club dit jaar mee aan de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is dit weekend van start gegaan en de eerste loten zijn inmiddels verkocht.

De Grote Clubactie genereert veel geld voor verenigingen, omdat van ieder verkocht lot 80% op de bankrekening van de vereniging wordt gestort. Stel: ieder lid van onze vereniging verkoopt 1 lot, dan is dit dus al een opbrengst voor de club van bijna € 2.000,00!

Waaraan komt de opbrengst ten goede?
We gebruiken de opbrengst van de Grote Clubactie 2018 voor de inrichting en aankleding van de luchthal. Alle jeugdleden, Heren 1 en Dames 1 zullen deze winter gaan zaalhockeyen in de luchthal. Ook de andere seniorenteams zullen de mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken. Daarom worden ook alle leden gevraagd om medewerking te verlenen aan de Grote Clubactie door ten minste drie loten te verkopen of zelf te kopen.


Hoe worden de loten verkocht?
De jongste jeugdleden en de D- en C-jeugd krijgen via de coach een verkoopboekje uitgereikt. Daarbij zit ook nog wat verkoopinformatie. De oudere jeugd en de senioren krijgen een link gemaild naar onze webpagina bij de Grote Clubactie. Deze link kan worden verspreid zodat de loten online kunnen worden verkocht. Alle lotenkopers verlenen een eenmalige machtiging, ook bij de jongere jeugd.


Waarom is het leuk om mee te doen?
Allereerst natuurlijk om onze club te steunen. Met relatief weinig moeite kan een aanzienlijk bedrag voor de vereniging worden verdiend. Daarnaast worden er allerlei leuke prijzen beschikbaar gesteld. Onder meer door de Grote Clubactie zelf (waaronder een Playstation 4).


Ook lokale sponsoren hebben prijzen ter beschikking gesteld om onze leden te steunen in de verkoop. Verder krijgen alle leden die meer dan 20 loten hebben verkocht een gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Body Worlds, Optisport of Avontura (zie voor de actievoorwaarden op: https://kids.clubactie.nl).

Wij rekenen op een heel mooi resultaat en zullen jullie hiervan natuurlijk op de hoogte houden.


De organisatie van de Grote Clubactie bedankt jullie vast hartelijk voor jullie medewerking!


Angelique van Hemert, Hanneke van den Heuvel, Aline Fernhout, Diana Kuiper en Vivienne Rutten


groteclubactie@mhcwijchen.nl