Voorwoord

Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsors,


Hierbij presenteren wij de 4e uitgave van SHOOT!, het magazine met nieuws en achtergrondverhalen van MHC Wijchen​​​​​​​.

De tweede seizoenshelft is alweer in volle gang. De competitie is spannend: gaat dames 1 promoveren en blijft heren 1 in dezelfde klasse spelen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd welke jeugdteams we aan het einde van het seizoen kunnen huldigen. Laten we met zijn allen van onze teams genieten, ze steunen en positief aanmoedigen!


Tijdens de laatste ALV hebben we uitleg gegeven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onze accommodatie. We zijn o.a. druk bezig met het zoeken naar een oplossing voor de problemen met de waterafvoer en algengroei op veld 1. 


In februari is de vergunning voor de luchthal afgegeven. We zijn al in voorbereiding om de luchthal te bestellen, zodat we komende winter hierin kunnen spelen.


Er is tijdens de ALV ook een besluit genomen om met ingang van het volgende seizoen onze volledige accommodatie (binnen en buiten) rookvrij te maken. Een primeur in Wijchen waar wij als vereniging trots op mogen zijn. Lees verderop in dit magazine het artikel met een fervent roker die een voorstander is van een rookvrije accommodatie.


Dit jaar bestaat MHC Wijchen 45 jaar. Het lustrumjaar start met een 18+ feest voor de (oud) leden, ouders en vrijwilligers. Bij de start van het nieuwe seizoen volgen nog meer activiteiten.


Het is al veel vaker (ook door mij) aangegeven,maar al deze ontwikkelingen kunnen wij alleen volhouden dankzij de inzet van alle vrijwilligers van onze club. We kunnen nog steeds versterking gebruiken bij de barcommissie, vrijwilligerscommissie en in het bestuur. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger bij MHC Wijchen.

 

Graag wil ik afsluiten met jullie allemaal een gezellig, sportief en mooi seizoenseinde te wensen. 

 

Harmen Schipper 

Voorzitter MHC Wijchen